Firmas

Firmas para el Metroflog by wWw.People-VIP-Zitacuaro.Tk

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b ‘ ‘ ‘A
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $b ‘ ‘Vb.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$b ‘ ‘V$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$b ‘ ‘V$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$b. ‘V$$oooooooo. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘..
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$P* ‘V$$$””**$$b. ‘ ‘ ‘ ‘.o$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.oooZ$$b..o$$$$$$C
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$$$$$$$$$$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$$$$$$$$$$$$$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$o$$$$P””*$$$$$P”””*$$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$**$$P”q$C ‘ ‘ ‘ ‘”$$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P ‘ ‘ ‘”$$b “$ . .$$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*”
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”***$$$$b. ‘A.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$b ‘ ‘ ‘. ‘Z$b. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$$b$:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$. ‘ ‘”*$$b. ‘ ‘b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$. ‘ ‘*b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”L ‘ ‘”$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.ooo..
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$$$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$*” ‘ ‘ ‘””*.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$o. ‘ ‘ ‘ ‘$$$’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘ ‘”$$ ‘ ‘ ‘…oo..
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘”$$$$P*”””””
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. “$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b ‘ ‘”$$P”
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L.”$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$. ‘ ‘$$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$$ ‘ ‘$$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. $.l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$’ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$P ‘ ‘$$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘.I ‘.$b ‘b ”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”P ‘ ‘ ‘.P*””*$$; ‘ ‘$$
‘ ‘ ‘.$P ‘ ‘$o “. ‘”. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$ ‘ ‘ ‘$;
‘ ‘.$; ‘ ‘$$. ‘”A ‘”$. ‘”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$P ‘ ‘.$P
‘.$$b ‘ ‘$$. ‘*$. ‘”$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$”
.$$$ ‘ ‘$$$. ‘”$o.”**$$o.’ ‘ ‘.o$$P” ‘ ‘ ‘ ‘P
$P”$b ‘$$$o ‘ ‘”*$$boooooc$$$$P” ‘ ‘ ‘.
$ ‘ ‘$$.”$$”*$. ‘ ‘ ‘”$$$$$$$$C ‘ ‘.o”
I” ‘ ‘$P”$.”$b. ‘”*$. ‘ ‘ ‘ ‘”**$$$*”*$$$$”
‘ ‘ ‘ ‘$ ‘ ‘”$.”$$. ‘ ‘ ‘””‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$*
‘ ‘ ‘ ‘$. ‘ ‘ ‘”.”$$o mls
‘ ‘ ‘ ‘”I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b.”$o.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$.”$$o.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$o $$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$o’$$$b.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$.’$$**$o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$.$$. ‘$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$; ‘$$o. ‘”$.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$: ‘$ ‘”*o ‘ ‘”.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L ‘ ‘ ‘$ ‘$P ‘ ‘ ‘ ‘l ‘ ”.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$. .$ $;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘;$.$P $
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$ P’
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$;:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘I’

__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶
oooO
(….)…. Oooo….Hola
…(……(….)…
.._)….. )../….
………. (_/…..EStoY PasaNdO PoR Tu PagInA,
oooO
(….)…. Oooo….
…(……(….)…
.._)….. )../….
………. (_/…..DeSpAcItO pOrKE Me CaNsO,
oooO
(….)…. Oooo….
…(……(….)…
.._)….. )../…. Ya vOy PaSaNdO,
………. (_/…..
oooO
(….)…. Oooo…. No tEnGo pRiSa
…(……(….)…
.._)….. )../….
………. (_/….. yA ME ViStE…. EsPeRa
oooO
(….)…. Oooo…. HaY CoMo kE TeNgO UnA AmPoYa
…(……(….)…
.._)….. )../…. eN EsTe pIe aVeR ¡!!
………. (_/…..
oooO
(….)…. Oooo….
…(……(….)… A SoLO ErA UnA PiEdRiTa
.._)….. )../….
………. (_/….. eSo mE PaSa PoR AnDaR DeScALza
oooO
(….)…. Oooo….
…(……(….)…
.._)….. )../…. MeJoR yABESOS**BESOS*
*BESOS*…..*BESOS*
*BESOS*…….*BESOS*
*BESOS*…..*BESOS*
*BESOS**BESOS*
*BESOS*…..*BESOS*
*BESOS*…….*BESOS*
*BESOS*…..*BESOS*
*BESOS**BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
*BESOS*
*BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
*BESOS*
*BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
*BESOS*BESOS*BESOS*
………..*BESOS*
…*BESOS*…*BESOS*
.*BESOS*…….*BESOS*
…*BESOS*……*BESOS*
…..*BESOS*
………..*BESOS*
*BESOS*……*BESOS*
.*BESOS*…….*BESOS*
…*BESOS*…*BESOS*
………..*BESOS*
………..*BESOS*
….*BESOS*…*BESOS*
.*BESOS*……….*BESOS*
.*BESOS*……….*BESOS*
*BESOS*…………*BESOS*
.*BESOS*……….*BESOS*
.*BESOS*……….*BESOS*
….*BESOS*…*BESOS*
……….*BESOS*………..
………..*BESOS*
…*BESOS*…*BESOS*
.*BESOS*…….*BESOS*
…*BESOS*……*BESOS*
…..*BESOS*
………..*BESOS*
*BESOS*……*BESOS*
.*BESOS*…….*BESOS*
…*BESOS*…*BESOS*
………..*BESOS*
_____________________***__***
____________________***____***
___________________***______***
__________________***________***
_________________***__________***
________________***____________***
***************____***____***____******************
_***_________________***____***________________***
_____***_____________***____***_____________***
_______***___________***____***___________***
_________***_________***____***_________***
___________***_______***____***_______***
____________***______***____***______***
_____________***___________________***
____________***_________***_________***
___________***________***__***_______***
__________***______***_______***______***
_________***_____***___________***_____***
________***____***_______________***____***
______***__***______________________***__**
88888888888
____888
____888
____888______.d88b.
____888_____d8P__Y8b
____888_____88888888
____888_____Y8b.
____888______”Y8888
888____________________________________888
888______888___________________________888
888____________________________________888
888__888_888__.d888b.__888d888_.d88b.____888
888_.88P_.888_d8P__Y8b_888P___ddY__Y8b__.888
8888888….888_88888888_888___.888__888__
888_”88b_.888_Y8b______888___.Y8V__V8P___
888__888_888__Y8888___888_____.Y8888 ___
________****H****________
________****O****________
________****L****________
________****A****________
________****S****_______
________****O****________
________****L****________
________****O****________
________****P****________
________****A****________
________****S****________
________****A****________
________****B****________
________****A****________
________****X****________
________****A****________
________****Q****________
________****U****________
________****I****________
________****P****________
________****A****________
________****R****________
________****A****________
________****S****________
________****A****________
________****L****________
________****U****________
________****D****________
________****A****________
________****R****________
************************
_**********************__
__********************___
___******************____
____*******BYE!*****_____
_____**************______
______************_______
_______**********________
________********_________
_________******__________
__________****___________
___________**____________
….. , . - . - , _ , …….
……… ) ` - . .> ‘ `( …….
…….. / . . . .`.. . . .. ……..
…….. |. . . . . |. . .| ………
……… .. . . . ./ . ./ ………..
……….. `=(.. /.=` ………..
…………. `-;`.-’ ………….
…………… `)| … , ………
…………….. || _.-’| ……….
…………. , _|| .._, / ………
……. , ….. ..|| .’ …………..
…. |.. |.. , . ||/ ……………
, ….` | /|., |Y.., ………..
… ‘-…’-._….||/ …………..
…….. >_.-`Y| ……………
…………. , _|| …………..
…………… ..|| …………..
…………….. || …………..
…………….. || …………..
…………….. |/ …………..
……………………………..
.´´´´´´´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶1´´´¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´´´´OO´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´´OO´´OO´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´´OO´´´´´´´´´´´hola´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´
´´´´¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´ke wapa.´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´t vez oy´´´´´´´´´¶¶¶´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´*¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
_________0000000000___________000000000
_______00000000000000_______0000000000000
_____000000000000000000__000000000000000000
___000000000000000000000000000000_______00000
__0000000000000000000000000000000_________0000
_0000000000000000000000000000000000________0000
_0000000000000000000000000000000000000_____0000
0000000000000000000000000000000000000000___00000
00000000000000000000000000000000000000000_000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
_0000000000000000000000000000000000000000000000
__00000000000000000000000000000000000000000000
____0000000000000000000000000000000000000000
______000000000000000000000000000000000000
_________000000000000000000000000000000
____________000000000000000000000000
______________00000000000000000000
_________________000000000000000
___________________0000000000
_____________________000000
______________________0000
_______________________00
•[♥]•[★] wöÓlax!.*
-•[♥]•[★] cÖmÖ estas?!.*
–•[♥]•[★] esperÖ k bn!.*
—•[♥]•[★]aki pasÖ a dejar
—-•[♥]•[★]mi linda firmita
—–•[♥]•[★]super linda la fÓtÓ!
——•[♥]•[★] aki nÓ tengÓ prisa
——-•[♥]•[★]pero te pidÓ
———•[♥]•[★]un gran
———•[♥]•[★]favÓ pazat
——–•[♥]•[★] x mi pag
——-•[♥]•[★]va i ps iÓ sigÓ pasandÓ
——•[♥]•[★] x el tuiÓ
—–•[♥]•[★] bye
—-•[♥]•[★] bezÓz
—•[♥]•[★] &
–•[♥]•[★] muxhÓz abrazÓz
–•[♥]•[★]pozt me!!!
________________s$$$?______s__ ___
______________.s$$$___ __.s$, ___
_____________s$$$$³______.s$__ _.
________, ____$$$$$.______s$³__ __
________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
_______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
_______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
_______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _
________³$$s____³$$$$$$s$$$³__
_________³$$s____$$$$$s$$$$`__
______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____³§§§§§Gracias Por VistarME§§§³§
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________³§§§§§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§§§§§§§³
_______________³§§§§§³
_________________³§³
. . . . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . .
. . . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . .
. . . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . . . .******* . ***
. . *******. . . . . . . . .**
. . .*******. . . . . . . . *
. . . ******. . . . . . . . * *
. . . .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . . . .*. . . . . *
. . . . . . .****.*. . . .*
. . . . . *******. .*. .*
. . . . .*******. . . *.
. . . . .*****. . . . *
. . . . .**. . . . . .* l
. . . . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . . . **
. . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . *
. . . . . . . . . .
……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____$$$$”_”$$$$”_”$$$$_____
_____$$F___4$$F___4$$_____
_____´$F___4$$F___4$”_____
______$$___$$$$___$P______
______4$$$$$”^$$$$$%_____
_______$$$$F__4$$$$_______
________”$$$ee$$$”________
________._*$$$$F4_________
_________$_____.$_________
_________”$$$$$$”_________
__________^$$$$___________
_4$$c_______””_______.$$r_
_^$$$b______________e$$$”_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_””____^*$$$be$$$*”____^”_
__________”$$$$”__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$”______”$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$4
*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤…
________(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
___..::¨`•.¸ *…!* tu mensaje!
*!…* ¸.•`¨::..
_______.(¸.•*(¸.•*´¨¨¨¨`*•.¸)*•.¸).
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
**______________.O._______________*.*.*…..*
________________.OO._______________………
________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . ….
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . *
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOO. * . * . * . * ..
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. *..
________________.OO.__________.*.*.*.*.*.*
________________.O.__________.*.*.*.*.*
_________________·________.*.*.*.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶¶
´´¶´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´¶¶¶
´´¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´¶¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´´¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶
´¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´ ´mary´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´juana´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$___$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$______$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$________$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$___________$$$$
__$$$$$____________$$$$$$____________$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$____________$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$wWw.ELFATHER-619CHAPIN.ES.TL$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_________’$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
___________’$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$’
______________’$$$$$$$$$$$$$$$$$$
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´´´¶
´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´´¶
´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´ ♥
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶ ♥
.(………………/….)
. …………… /…./
……………../…./
……../´¯.I.¯`./
…./… I….I..(¯¯¯`
…I…..I….I…¯¯….
…I…..I´¯.I´¯.I…..)
……..` ¯..¯ ´…….’
…._________.•´
…..lo o o o o ol
…..lo o o o o ol
…..lo o o o o o|
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo
´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1
´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________6______________
______________666_____________
_____________66666____________
____________6666666___________
_____________66666____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______________666_____________
______6_______666_______6_____
_____666______666______666____
____66666666666666666666666___
____66666666666666666666666___
_____666______666______666____
______6_______666_______6_____
____________6666666___________
___________666666666__________
____________6666666___________
______________666_____________
_______________6______________
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶
¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶´¶¶¶¶¶´¶ HöÖlääx…!!**
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ кöÖмо sтäs??…!!**
¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ кöÖмо sтäs??…!!**
¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶ öÖjälä кє мüüüii вιєи…!!**
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶ äкι иöÖмäźн ρäяä dєjäя…
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶ мι lιиdä fιямιтä…!!**
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶ тä яє wёиä lä föÖтιтö…!!**
¶¶¶____________________¶
¶¶______¶¶______________¶ вüєиö ρs кüιdєsё…!!**
¶______¶¶¶¶______________¶
¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶ιι кє тєиgäѕ üи wёи dιä
¶_______¶¶_______________¶
¶________________________¶ =D,jöjöjöjö..!!**
¶_____¶¶__________¶¶_____¶
¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶ ѕälüdöÖтёs…!!**
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
¶¶¶¶¶________________¶¶ xäüs ιι тє x тäźн яє мäl!*
¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ESTA XEERE TU WEB
______/ .- ,’__________`. -.______ Pase
_______ ` /`__________’ ‘/______ A dejar
________`-/___’a___a`___-’________ Mi saludito
_________|____,’(_)`.____|_________ Espero
____________( ._|_.)___/_________ Que estes
_____________`.__,’___/__________ bien !!
__________.-`._______,’-.__________ Pasate por
________,’__,’___`-’___`.__`._______ El mio
_______/___/__Pase____________ TE mando
_____,’____/___para _________`.___ Muchos
___,’_____|__dejarte un ______|____`._saludos!!
__|_____,’|___saludo¡!_____|`._____|
___`.__,’_.-____________/-._`.__,’__ Bye!!! !!
_________/_`._________,’_________ _
__.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””.__
_/_,-._`_______)___(________’_,-._ Te CuIdAs
________,’________`.____/_____/
______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
_____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
_______________s$___³³$$$$$$s___$$$
_______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
_______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
_______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
_________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
__________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
_________*ste*__________*ste*__________*ste*
_________*ste*________________________*ste*
__________*ste*______________________*ste*
___________*ste*_____________________*ste*
_____________*ste*_________________*ste*
______________*ste*_____________*ste*
________________*ste*_________*ste*
__________________*ste*_____*ste*
____________________*ste**ste*
_______________________*ste*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooo¶ ´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooooo¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´´
¶¶ooooooooooo¶¶¶´´´´´´´´¶oooo*ooo*ooo¶´´´
¶¶ooo*ooo*oooooo¶¶´´´´´¶oooooooooooo¶ ´´´
´¶¶¶oooooooooooooo¶¶¶¶¶¶ooooooooooo¶´´´´
´´´¶¶oooooo*ooooooooo¶oooooo*ooooo¶ ´´´´´
´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶¶oooooooo.oooo¶ ´´´´´´
´´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶ooooooooo.ooo¶¶ ´´´´
´´´´´´´¶¶oooooo.ooooo¶¶ooooooooo.ooooo¶ ´´
´´´´´´´´´¶ooooooo.oooo¶´¶oooooooo.ooooo¶ ´
´´´´´´´´¶oooooooooo.oo¶´´¶¶oooooooo.oooo¶ ´
´´´´´´´¶ooooooooooooo¶¶´´´¶¶oooooooo*o¶¶ ´
´´´´´´´¶¶oooooooooooo¶´´´´´´¶oooooooo¶¶ ´´
´´´´´´´´¶¶ooooooooooo¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´
´´´´´´´´´¶¶oooooooo¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´
´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´__
´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´__
´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´__
´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´__
´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´
´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´
´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´__
´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´__
´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´__
´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´
´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´
´´´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´´´´´´__
♥ღ* CÖömÖö staZz???* ღ♥
♥ღ* Ya sé!* ღ♥
♥ღ* Zuper Biien*ღ♥
♥ღ* Y esÖó me da gustÖó.* ღ♥
♥ღ* Te dejÖö*ღ♥
♥ღ* Ya sabes..* ღ♥
♥ღ* SaludÖös*ღ♥
♥ღ* BexÖöx y*ღ♥
♥ღ* AbraxÖös..!* ღ♥
♥ღ* k tengas*ღ♥
♥ღ* muii*ღ♥
♥ღ* bÖöniitÖö diia.* ღ♥
♥ღ* Cuiidate*ღ♥
♥ღ* MuxitÖöp.. !* ღ♥
♥ღ* EsperÖö..* ღ♥
♥ღ* Ya sabeZz???* ღ♥
♥ღ* tu fiirmita!!* ღ♥
♥ღ* Siin falta eh.!* ღ♥
♥ღ* BeNdiiCioNeSs*ღ♥
ツ……….* ★HöÖlâzZz •★*
*..★kömÖ tâZ.xD?? •★*………..
………..•★*spRöÖ k€ muïï •★*
•★*bïï€n •★*………….
………..* ★pz nömâZ pâzö pârâ •★*
* ★dcïïrT k€ çhïdâ pïk €hh •★*………
……..•★*zprÖ k€ pâz€z x mï m€trö •★*
•★*pârâ k€ d€j€z •★*………..
………* ★tü fïrmïtâ…♥t€ quï€rö •★*…….
………•★* •★*………….
…………* ★çüïdâT€ •★*
……………………..* ★by€ •★*……….
……….•★*m€ vöy •★*
………* ★㋡ Châü •★*
* •★ *châü!! •★*……….
……..«• ρöÖzт мєє! ¸,ø¤º°`
…………../´¯/)………..(\¯`\
…………/….//…………..\\….\
………../….//…………….\\….\
…../´¯/…./´¯\………../¯`\….\¯`\
.././…/…./…./.|_……_|.\….\….\…\.\..
(.(….(….(…./.)..)..(..(.\….)….)….).)
.\…………….\/…/….\…\/……………./
..\…………….. /……..\………………/
….\…………..(…………)…………../
……\………….\………../…………./
0000000_____________000______________000000
__0000000_______________0________________0000000
_000000______________SSSSSSSSSSS_SSS_________0000
00000____________SSSSS________SSSSS___________000
00000_____________SSSSSS_______SSS_____________00
00000_______________SSSSSSS____________________00
00000_________________SSSSSSSS_________________00
000000___________________SSSSSSSSS____________000
_000000_____SSSSSSSSS_______SSSSSSSSS________0000
__0000000__SSSSSSSSS__________SSSSSSSSS____000000
____000000_SSSSSSSSS_________SSSSSSSSSS__00000
______000000_SSSSSSSSS______SSSSSSSSS_000000
_________00000_SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS_00000
____________0000__SSSSSSSSSSSSSSS__0000
______________0000___SSSSSSSSS___0000
_loS.mIXmOX._____000___SSSSS___000
_D.sIEMprE.KoN._____000_______000
_San7Os.PArA._________00_____00
_XiemPrE.Awn7E.Lk_______00000
________________________000

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Interesante

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...